Podporované aktivity projetku Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

vyzva 97

MĚKKÉ A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Cílem aktivity Měkké a manažerské dovednosti je podpořit další profesní vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností. Do této aktivity patří pouze vzdělávání zajišťované externími vzdělávacími subjekty.

Seznam podpořených kurzů

 
vyzva 97

Technické a jiné odborné vzdělávání

Cílem aktivity Technické a jiné odborné vzdělávání je podpořit další profesní vzdělávání v rámci kurzů technického zaměření a dalších odborných kurzů. Do této aktivity patří pouze vzdělávání zajišťované externími vzdělávacími subjekty.

Seznam podpořených kurzů

 
vyzva 97

Účetní, ekonomické a právní kurzy

Cílem aktivity Účetní, ekonomické a právní kurzy je podpořit další profesní vzdělávání v oblasti ekonomických, účetních a právních kurzů jak obecně zaměřených, tak specializovaných. Do této aktivity patří pouze vzdělávání zajišťované externími vzdělávacími subjekty.

Seznam podpořených kurzů

 
vyzva 97

Obecné IT

Cílem aktivity Obecné IT je podpořit další profesní vzdělávání v oblasti informačních technologií. Do této aktivity patří pouze vzdělávání zajišťované externími vzdělávacími subjekty.

Seznam podpořených kurzů

 
vyzva 97

Specializované IT

Cílem aktivity Specializované IT je podpořit další profesní vzdělávání v oblasti vysoce odborného IT vzdělávání. Do této aktivity patří pouze vzdělávání zajišťované externími vzdělávacími subjekty.

Seznam podpořených kurzů

 
vyzva 97

Interní lektor

Cílem aktivity Interní lektor je podpořit další profesní vzdělávání, a to v případě, že tyto vzdělávací kurzy vede interní lektor. Interním lektorem se rozumí osoba, která vede vzdělávací kurz v rámci projektu a přitom má uzavřený pracovněprávní vztah s příjemcem podpory nebo s partnerem (v rámci projektu).

Seznam podpořených kurzů

 
vyzva 97

 

Jazykové vzdělávání

Cílem aktivity Jazykové vzdělávání je podpořit další profesní vzdělávání v oblasti jazykového vzdělávání zajišťované externími vzdělávacími subjekty.