Novinky

Alokace výzvy byla navýšena z původních 1 700 000 000 Kč na 2 250 000 000 Kč. Bodová hranice posledního podpořeného projektu je po navýšení alokace výzvy (s přihlédnutím k již odstoupeným projektům) 69,2 bodu.

Do dotační výzvy Podnikové vzdělávání zaměstnanců II (výzvy č. 097) bylo podáno celkem 1 796 žádostí s celkovým objemem prostředků 3 031 624 895 Kč.

V tuto chvíli je ukončen proces hodnocení a projekty obdržely:
  • Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře
  • Vyrozumění o zařazení projektu do zásobníku

Příjemcům gratulujeme! V tuto chvíli probíhá příprava podkladů pro podpis právního aktu. Nejdřívější datum pro zahájení realizace projektu je 1.10.2019.

Zásobník projektů je aktivní do 14. 11. 2020. V případě, že nastane situace, že Váš projekt bude moci být dodatečně financován, budete o této skutečnosti neprodleně informováni a vyzváni k předložení podkladů pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory. Tato situace může být vyvolána např. tím, že by některý ze žadatelů o podporu, jehož projekt byl k podpoře doporučen, od záměru realizovat projekt ustoupil.

1796

Počet podaných žádostí

3031624895

Objem podaných žádostí v Kč